Boys Varsity Golf, Girls Varsity Golf · Golf – September 2018